ประกันโรคร้ายแรง iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้ ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย

เลือกการชำระเบี้ยได้ 5,10,15,20 ปี
คุ้มครองสูงถึง 70 โรค
โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค
โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
เครมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น