แบบประกัน

ประกันคุ้มครองรายได้ iProtect
เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

ประกันสุขภาพ iHealthy
ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ประกันโรคร้ายแรง iShield
โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้ ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย

ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย 4200/6200
คุณอยากเป็นคนหนึ่ง ที่เตรียมความพร้อมด้านค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นคนหนึ่งที่เจ็บป่วยครั้งหนึ่งแทบหมดตัว

แบบประกันสุขภาพสำหรับเด็ก iKid
แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ของลูกน้อย ให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

แบบประกันสุขภาพใหม่ล่าสุด
Flexi Healthy

ความคุ้มครองที่สอดคล้องกับชีวิตที่เลือกเอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่าเดิม