ประกันสุขภาพ Flexi Health

แผนประกันสุขภาพที่เลือกความคุ้มครองที่สอดคล้องกับชีวิตที่เลือกเอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

จุดเด่นของประกันสุขภาพ Flexi Health

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้คุณเลือกได้ ผู้ป่วยใน และ/หรือ ผู้ป่วยนอก
เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงิน
โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด
ครอบคลุมทุกอาณาเขตทั่วโลกเลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท